ສຳນັກງານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ
Lao Front for National Development

  
ພາສາລາວ English
ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ